วิธีการสร้างเครือข่าย(Networking)

การสร้างเครือข่ายนั้นมีประโยชน์เป็นอย่างมากไม่ว่าจะทำกิจการงานอันใด

ในทางทฤษฎีนั้นวิธีการสร้างเครือข่ายเค้าทำการอย่างไร มีเคล็ดลับที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อน ต้องอ่านดู

Leave a Reply