Posted 9 months ago by tanchanal01

เซ้งกิจการ/ขาย 3 ธุรกิจ อาคาร 2 ชั้น ในพื้นที่เดียวกัน ตั้งอยู่ใจกลาง เมืองกระบี่ พื้นที่...

 ร้านกาแฟ,ชา,เบเกอรี่ /  กระบี่ / 264 views

1,390,000 บาท