ขายหัว หจก.รับเหมาฯ (มีผลงานก่อสร้างศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานฯ 39 ล้าน)

 เซ้งร้านค้า / Posted 1 month ago by deal4narong / 39 views

เซ้งร้านค้า, ร้านขายปลีก

350,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ จดทะเบียนจัดตั้ง วันที่ 5 ตุลาคม 2536 , ทุนจดทะเบียน หจก.ฯ เท่ากับ 1,000,000 บาท
, หยุดรับงานก่อสร้างและไม่ได้เซ็นสัญญางานฯ เป็นเวลา 15 ปี จึงไม่มีปัญหาด้านภาษี และไม่มีหนี้สิน

** ราคาขายเท่ากับ 350,000 บาท เบอร์โทร : 087 553 7835 Line ID : narong4deal **

.. จดเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้นและรับชื่อผู้ใช้งาน+รหัสผ่าน ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP ชำระ= 60% ..
.. ในส่วนที่เหลืออีก 40% ชำระเป็น เช็ค สั่งจ่ายล่วงหน้าไว้ที่ 40 วัน ..

Leave a Reply