ขายเซ้งกิจการ​ร้าน Bar อาคารสนามบินสุวรรณภูมิ​ สมุทรปราการ​

 เซ้งร้านค้า / Posted 6 months ago by tanchanal4531 / 184 views

3,300,000 บาท

ขายเซ้งกิจการ​ร้าน Bar อาคารสนามบินสุวรรณภูมิ​ สมุทรปราการ​

รายละเอียด ร้าน
Bar ที่อยู่​ภายในอาคารสนามบินสุวรรณภูมิเพียงร้านเดียวก่อนเช็คอิน (ด้านนอก Gate) โดยใช้ชื่อร้าน
“@ Meeting Point” ทางร้านเปิดร้านอยู่หน้าสถานี airport link สนามบินสุวรรณภูมิ เราเน้นขายแอลกอฮอล์เป็นหลัก

(Draft beer, Local beer, Craft beer, Import beer) และมี sandwich, sausage, smoothie น้ำดื่ม และ soft drink ฯลฯ ทางร้านมีกลุ่ม​ลูกค้าที่แวะเวียนมาเป็นประจํา หรือเป็นจุด meeting point มีทั้งคนไทยและต่างชาติ

คนไทยมี 3 กลุ่ม​ เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะต้องเดินทาง ก็แวะเวียนมาเป็นประจําหรือนัดหมายกันที่ร้าน กลุ่มพนักงานออฟฟิตในเมืองซึ่งไป-มารถไฟ airport link , staff ในสนามบิน ,พนักงานสายการบิน ฯลฯ

ส่วนชาวชาติจะแบ่ง เป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มนักท่องเที่ยวและกลุ่มนักธุรกิจที่บินไปบินมาก็จะมาแวะใช้ internet ที่ร้าน เพื่อติดต่องาน

ขนาดพื้นที่​ทางร้านมี
พื้นที่ 10 ตารางเมตร
สามารถเพิ่มพื้นที่ได้ถึง30 ตารางเมตร

รายละเอียดการขาย
ต้องการขายบริษัท แบบเทคโอเวอร์ (takeover) โดยการเปลี่ยนกรรมการผู้มีอํานาจและผู้ถือหุ้น​ บริษัทจัดตั้ง​ขึ้นโดยเฉพาะสําหรับร้านนี้​ บริษัทไม่มีหนี้สิน อื่นใด

1 ตัวร้าน และ อปุกรณ์ภายในร้าน
2 ชุด เบียร์สด มีหัวเบียร์ 4 หัว+เครื่องทําความเย็นเบียร์สดต่อได้ถึง 6 หัว
3 Stock สินค้าต่างๆในร้าน
4 รถตู้สําหรับเก็บ STOCK
5 ระบบการขาย Online กบั AOT
6 รายการสินค้าที่ได้รับการอนุมัติ​ขาย
7 เงินค้ำประกันในสัญญาเช่าประมาณ 540,000 บาท
8 มี Vat เหลือประมาณ 164,000 บาท
9 TOT Internet

สัญญา
ร้านได้เปิดดําเนินการมาประมาณ 3 ปี โดยมีสัญญาฉบับแรก 1 ปี และต่อสัญญาอีก 4 ปี ปัจจุบัน​คงเหลืออีก 2
ปี และสามารถต่อสัญญาได้ตามเงื่อนไข ร้านได้ทําสัญญาในกลุ่ม​ของ Food & Beverage อนาคตสนามบิน เปิดเฟต 2-3 และรถไฟฟ้าที่จะวิ่ง ระหว่างดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา

การเดินทางมาสนามบินด้วยรถไฟฟ้า จะเข้าออกผ่านหน้าร้านเพียงจุด เดียว ไม่มีสถานีสุวรรณภูมิ2 การเดินทางไปเฟต 2 และเฟต 3 จะเป็นรถไฟฟ้าภายในเท่านั้น​

ค้นหาข้อมลู ได้จาก Youtube“โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสวรรณภูมิระยะที่ 2 และ 3”

การจอดรถในสนามบิน
ร้านและพนักงานสามารถจอดรถในสนามบินได้ โดยจ่ายค่า ที่จอดรถเป็นรายเดือน 1,000 บาท สําหรับลาน กลางแจ้ง และ 2,000 บาท สําหรับอาคารในร่ม

Location ของร้าน อยู่​ภายในอาคารท่า อาศยานสุวรรณภูมิชั้นB1 หน้าร้านมีร้านกาแฟ Coffee World ด้านหลังร้าน Subway และเพื่อที่จะได้เป็นจุดนัด พบนัดเจอกัน เราจึงตั้งชื่อเป็น “@ meeting point “ ชาวต่างชาติก็จะเรียกร้านนี้ว่า​ “Bar meeting point”

ข้อดีสำหรับบุคคลที่ต้องการมาลงทุนในสนามบิน
Bar ในสนามบินสามารถขายแอลกอฮอล์ได้ 24 ชั่วโมง อย่างถูก กฎหมาย เพราะเป็นเขตพื้น ที่พิเศษที่ยกเว้นจาก กรมสรรพสามิต โดยปกติแล้วการเข้ามาประกอบกิจการในพื้นที่สนามบินนั้น ต้องมีการตรวจสอบความปลอดภัยและความ ถูก ต้องของแบบและการตกแต่ง ร้านค้า จากการท่าอากาศยานฯ อีกทั้งเมื่อมีพื้นที่ว่างทางผู้จัด สรรพื้นที่ก็จะแจ้งให้ ผู้ประกอบการที่อยู่​ภานในสนามบินทราบก่อน เหตุผลเป็นเพราะ ขั้น ตอนการเข้าขายในสนามบิน และเพื่อเป็นการลด ปัญหา ก็จะเลือกผู้ประกอบภายในสนามบินก่อนเพราะมีประสบการณ์อยู่แล้ว สามารถจัดการเรื่องระบบต่างๆได้ ส่วน บุคคลภายนอกจะมีโอกาสได้พื้น​ ที่หลังจากที่ผู้ประกอบการ​ รายเดิมได้เลือกกันไปแล้ว ซึ่งพื้นที่อาจจะไม่ใช่ทําเลที่ดีมากหนัก รวมถึงการเข้ามาจะต้องมาทําระบบการขายและระบบต่างๆให้สมบรู ณ์ก่อนถึงจะเริ่มดําเนินกิจการได้ ซึ่ง เป็นเรื่องยุ่งยากมาก​ สําหรับคนภายนอก

ค่าใช้จ่ายรายเดือน
– ค่าเช่า+ภาษี+ธรรมเนียม+ส่วนแบ่งรายได้​ ค่าไฟฟ้า
– ค่าเช่าสัญญาณ Internet TOT
– ค่า ที่จอดรถตู้สําหรับเก็บ STOCK

การส่งมอบร้าน
จะส่งมอบให้ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไปเพื่อตัดรอบ บัญชี

ความรับผิดชอบ
ผู้ขายจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่า ปิดงบ ในปี 2561 ทั้งหมด ส่วนผู้ซื้อจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป

ราคาขาย 3,300,000 บาท
(สามล้านสามแสนบาทถ้วน)

ที่อยู่​ อาคารสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น B
ตำบล​ บางเสาธง อำเภอ​บางพลี จังหวัด​ สมุทรปราการ

สนใจหรือต้องการสอบถามรายละเอียดตดิ ต่อโดยตรงเท่านั้น

(กรุณาอย่าพูดคุยกับพนักงานหน้าร้าน)
คุณ​รัตตินันท์​ (อ้น)

โทร​ 062-463-6552

    Leave a Reply