" ขาย หจก.รับเหมาฯ (มีผลงานก่อสร้างศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน) "

 เซ้งร้านค้า / Posted 4 weeks ago by deal4narong / 44 views

เซ้งร้านค้า, ร้านขายปลีก

550,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ จดทะเบียนจัดตั้ง วันที่ 5 ตุลาคม 2536 , ทุนจดทะเบียน หจก.ฯ เท่ากับ 1,000,000 บาท , หยุดรับงานก่อสร้างและไม่ได้เซ็นสัญญางานฯ เป็นเวลา 15 ปี จึงไม่มีปัญหาด้านภาษี และไม่มีหนี้สิน ** สำหรับท่านที่ต้องการ ประเภทผลงานดังกล่าว เพื่อนำไป +ต่อยอด กับ งบประมาณ โครงการฯ ของท่าน ** …. เบอร์โทรติดต่อ : 095 879 4787 Line ID : narong4deal ….

Leave a Reply