เซ้งกิจการ

 ร้านอาหาร / Posted 9 months ago by winwasin / 219 views

เซ้งร้านอาหาร

450,000 บาท

เป็นตึกแถวแบบ 3 ชั้น 2 คูหา ชั้นที่ 1 เป็นหน้าร้านมีห้องกระจกติดเครื่องปรับอากาศพร้อม ชั้น 2 มี 2 ห้อง ไว้สำหรับลูกค้าที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ส่วนชั้นสามแบ่งเป็นสองโซน โซนที่ 1 เป็นห้องเรียนพิเศษ มีโต้ะ เก้าอี้ พร้อมไวท์บอร์ด จำนวน 2 ห้อง พร้อมห้องน้ำ โซนที่ 2 เป็นห้องพัก 2 ห้อง พร้อมห้องน้ำ

    Leave a Reply