เซ้งร้านอาหารและห้องพัก

 ร้านอาหาร / Posted 4 weeks ago by wipada / 26 views

เซ้งร้านอาหาร

1,500,000 บาท

เซ้งกิจการห้องพัก และร้านอาหาร พร้อมอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ครบ สามารถเข้าดำเนินกิจการได้เลย

Leave a Reply