เซ้งห้อง MBK ชั้น 2 ห้อง 2B-61

 เซ้งร้านค้า / Posted 11 months ago by zeriesdesign / 477 views

เซ้งร้านค้า, ร้านขายปลีก

500,000 บาท

เซ้งห้อง MBK ชั้น 2 ห้อง 2B-61 ฝั่งโตคิว
พื้นที่ 6.60 ตารางเมตร สัญญาปีต่อปี ทำสัญญาตรงกับ MBK เซ้ง 500,000 บาท
ค่าเช่ารายเดือนประมาณ 68,000 บาท

    Leave a Reply