Posted 11 months ago by Chenzawa

ให้เซ้งกิจการบ้านเช่ารายวัน ปีละ 900,000 ต่อปี (จ่ายปีละครั้ง) + ค่าประกันอุปกรณ์ 300,000 บาท รายละเอียดเบื้องต้น...

 โรงแรมรีสอร์ท /  เชียงใหม่ / 488 views

900,000 บาท