Posted 6 months ago by Bimbim

เซ้ง ร้านอาหารตามสั่ง(ตั้งอยู่ในโครงการกอล์ฟซิตี้ ติด ม.กรุงเทพ) - เป็นร้านอาหารตามสั่งเน้นบริการส่งถึงห้อง ไม่เน้นหน้าร้าน - ลูกค้าของร้าน เป็นกลุ่มนักศึกษา...

 ร้านอาหาร /  ปทุมธานี / 160 views

200,000 บาท