Posted 4 months ago by khunnop

ขายกิจการข้าวกล่อง พร้อมอุปกรณ์(ไม่ต้องซื้อเพิ่ม) คุณสามารถมาเรียนรู้สูตรอาหาร ทางเราจะสอนจนกว่าคุณจะเป็น(ในกรณีไม่มีประสบการณ์ทำอาหาร) ถ้ามีประสบการณ์จะดีมาก เพราะจะทำให้คุณได้เรียนรู้เร็ว และต่อยอดได้อีกมาก กิจการจะตั้งอยู่ตรงสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรบุรี ทางออกที่...

 เซ้งร้านค้า /  พญาไท / 496 views

120,000 บาท

Posted 5 months ago by khunnop

ขายกิจการข้าวกล่อง พร้อมอุปกรณ์(ไม่ต้องซื้อเพิ่ม) คุณสามารถมาเรียนรู้สูตรอาหาร ทางเราจะสอนจนกว่าคุณจะเป็น(ในกรณีไม่มีประสบการณ์ทำอาหาร) ถ้ามีประสบการณ์จะดีมาก เพราะจะทำให้คุณได้เรียนรู้เร็ว และต่อยอดได้อีกมาก กิจการจะตั้งอยู่ตรงสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน เพชรบุรี ทางออกที่...

 เซ้งร้านค้า /  พญาไท / 593 views

120,000 บาท