Posted 7 months ago by nahmcsw

โครงการเริ่มต้น แปลงละ100 ตร.ว.ถึงเป็นไร่ เหมาะสร้าง โรงงาน โกดัง คลังสินค้า แปลงสวย โฉนดพร้อมโอน ไม่ติกภาระผูกพันใด...

 ที่ดินสำหรับขายและให้เช่า /  นนทบุรี / 208 views

3,200,000 บาท

5,100,000 บาท

Posted 8 months ago by nahmcsw

ขายที่ดินพร้อมสร้าง โรงงาน/โกดัง/บ้านพักอาศัย จัดสรรที่ดินขนาด เล็ก/ใหญ่ ตามรูปแบบธุรกิจของลูกค้า ขนาดแปลงละ 100 ตร.ว – 2...

 ที่ดินสำหรับขายและให้เช่า /  นนทบุรี / 417 views

5,100,000 บาท

Posted 8 months ago by nahmcsw

โครงการเริ่มต้น แปลงละ100 ตร.ว.ถึงเป็นไร่ 1. เหมาะกับการทำโรงงานหรือโกดัง 2.แปลงสวย โฉนดพร้อมโอน ไม่ติกภาระผูกพันใด ๆ 3.ถมดินสูง...

 ที่ดินสำหรับขายและให้เช่า /  นนทบุรี / 296 views

1,660,000 บาท

Posted 9 months ago by nahmcsw

โครงการ ดิ แอสเซท วงแหวนฯ-ราชพฤกษ์ ราคาเริ่มต้น 1 ล้านกว่า ขายที่ดินถมแล้ว พร้อมสร้างโรงงาน โกดัง...

 ที่ดินสำหรับขายและให้เช่า /  นนทบุรี / 251 views

3,500,000 บาท

Posted 9 months ago by nahmcsw

โครงการเริ่มต้น แปลงละ100 ตร.ว.ถึงเป็นไร่ 1. เหมาะกับการทำโรงงานหรือโกดัง 2.แปลงสวย โฉนดพร้อมโอน ไม่ติกภาระผูกพันใด ๆ 3.ถมดินสูง...

 ที่ดินสำหรับขายและให้เช่า /  นนทบุรี / 322 views

3,500,000 บาท

5,100,000 บาท

Posted 11 months ago by nahmcsw

ขายที่ดินถมแล้วติดถนนลาดยาง 800 ตร.ว. (2 ไร่ )เหมาะทำโรงงาน โกดัง ที่พักอาศัย ใกล้คลังเซเว่น,ถนน340 ***โปรโมชั่น...

 ที่ดินสำหรับขายและให้เช่า /  ภาคกลาง / 354 views

10,000,000 บาท