Posted 1 month ago by boyd

ขายร้านต้นไม้พร้อมสิ่งปลูกสร้างอยู่อาศัยได้ และกระถางรวมถึงต้นไม้ทั้งร้าน 1.ห้องพัก(นอน,อาศัยอยู่ได้ น้ำ/ไฟ พร้อม) 2. ห้องน้ำแบบชักโครก/อาบน้ำ/แต่งตัวได้ 3. กระถางต้นไม้ทั้งหมด. 4....

 ธุรกิจการเกษตร /  ปทุมธานี / 66 views

150,000 บาท