Posted 9 months ago by Pornsuree

พื้นที่จะว่างให้เช่าเดือนกรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ในปัจจุบัน Lawson 108 เป็นผู้เช่าเเละจะหมดสัญญาเช่าในเดือนมิถุนายน 2562 ลักษณะเป็นพื้นที่เช่าอยู่ใต้อพาร์ทเมนท์ ขนาด...

 ให้เช่าพื้นที่ /  บางนา / 320 views

33,500 บาท

Posted 9 months ago by Pornsuree

พื้นที่จะว่างให้เช่าเดือนกรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ในปัจจุบัน Lawson 108 เป็นผู้เช่าเเละจะหมดสัญญาเช่าในเดือนมิถุนายน 2562 ลักษณะเป็นพื้นที่เช่าอยู่ใต้อพาร์ทเมนท์ ขนาด...

 พื้นที่ขายของใต้คอนโด /  บางนา / 375 views

33,500 บาท