Posted 7 months ago by prai126

เซ้งขาดทุน/เช่า !! ร้านกาแฟ เค้ก และอาหาร @ระยอง หลังร้านอาหาร zoods #ใกล้โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ผู้คนผ่านไปผ่านมาตลอดทั้งวัน...

 ร้านกาแฟ,ชา,เบเกอรี่ /  ระยอง / 226 views

1,200,000 บาท