Posted 3 months ago by tannoou023

เซ้งร้านขนมหวาน ไอติมผลไม้ พร้อมอุปกรณ์ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน กิจการ : ประเภทขนมหวาน ไอติมผลไม้ น้ำผลไม้สกัดแยกกากเพื่อสุขภาพ พร้อมอุปกรณ์ทุกอย่าง...

 ร้านกาแฟ, เบเกอรี่ /  นนทบุรี / 109 views

800,000 บาท

Posted 3 months ago by tannoou023

เซ้งกิจการ ร้านทำผม พหลโยธิน37 เขตจัตุจักร กรุงเทพ เซ้งกิจการ ร้านทำผม ค่าเช่า 17000 ค่า...

 ร้านเสริมสวย, ร้านทำผม /  จตุจักร / 116 views

200,000 บาท