Posted 11 months ago by Tanpost2500

ขายห้องเย็น อุณหภูมิห้อง -11 องศา ขนาดห้อง กว้าง 3.5 เมตร ยาว 5.8...

 อสังหาริมทรัพย์ /  ลำปาง / 344 views

250,000 บาท

Posted 11 months ago by Tanpost2500

ขายโรงน้ำแข็ง พร้อมสายส่งน้ำแข็ง โดยมีเครื่องผลิตน้ำแข็งหลอดใหญ่ ขนาด 30 ตัน จำนวน 1 เครื่อง เครื่องผลิตน้ำแข็งหลอดเล็ก...

 โรงงานและอุปกรณ์ต่างๆ /  ลำปาง / 810 views

15,000,000 บาท