Posted 3 weeks ago by dragtwenty

สำหรับผู้ที่สนใจธุรกิจสินค้าราคา 20 มีทุนแต่ไม่มีลู่ทาง ไม่รู้จะหาทำเลที่ไหน นี่คือโอกาศทองแล้วครับ!! >> เซ้งร้านเพียงพอ 20 พร้อมสินค้า @เลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์...

 เซ้งร้านค้า /  สมุทรสาคร / 29 views

4,000,000 บาท