Posted 7 months ago by yubyub24

ขายร้านอาหารไก่ทอดเกาหลี ชื่อร้าน Dakiyo ร้านอาหารเกาหลีดังในเชียงใหม่ อยู่ ไกล้เซ็นทรัลเฟสเชียงใหม่ค่ะ ขายเพราะลูกชายต้องกลับไปเป็นทหารที่เกาหลี จึงต้องตามไปดูแล มีใบอนุญาติทำธุรกิจพร้อมโอนให้ มีโทรสับร้านให้...

 ร้านอาหาร /  เชียงใหม่ / 252 views

3,000,000 บาท