Posted 1 month ago by NatweeNoo

ร้านอยู่ตรงถนนท้ายบ้าน วงเวียนท้ายบ้าน จังหวัดสมุทรปราการค่ะ เป็นร้านติดริมถนนใหญ่ เซ้งราคา 350,000 บาท ค่าเช่าเดือนละ 16,500 บาท...

 ร้านกาแฟ, เบเกอรี่ /  สมุทรปราการ / 38 views

350,000 บาท