ขาย หจก.รับเหมาก่อสร้าง (ผลงานก่อสร้างศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ล้านบาท - คู่สัญญากับภาครัฐฯ)

 ซื้อกิจการ / Posted 10 months ago by deal4narong / 459 views

870,000 บาท

จดทะเบียนจัดตั้ง 5 ตุลาคม 2536 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท , ไม่มีปัญหาด้านภาษี ไม่มีหนี้สิน และไม่เป็นผู้ถูกขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงาน (เพิ่งส่งมอบงานก่อสร้าง สัญญาฯ ล่าสุด ช่วงเดือนสิงหาคม 2563)

** ราคาขาย 870,000 บาท เบอร์โทร 087 553 7835 Line ID= narong4deal **

  • Listing ID: 18996