โปรโมชั่นที่พัก

 โปรโมทธุรกิจ / Posted 5 days ago by Fountaintree / 10 views

790 บาท

แพคเกจ Time to Happy

-ห้องพัก พร้อมอาหารเช้า
-บัตรกิจกรรม 6 อย่าง (3x 3y) 3ใบ/ห้อง
-บัตรเข้าชมฟาร์มแกะ 3ใบ/ห้อง

ราคาท่านละ 790 บาท/ท่าน