นโยบายการใช้งาน

Bis4sell.com ขอขอบคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการของทางเว็บไซต์เรา
เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน และทําความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานและบริการของเว็บไซต์ Bis4sell.com มีนโยบายมีและเงื่อนไขการใช้งานดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลที่ทางสมาชิกลงประกาศจะต้องเป็นข้อมูลที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีงามหากพบว่ามีการลงข้อมูลหรือคำบรรยายที่ไม่เหมาะสม ทางทีมงานขอลบหรือแก้ไขข้อมูลดังกล่าวและขอสงวนสิทธิการให้บริการกับสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามกฎโดยปราศจากการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ทางเว็บไซต์ขอเรียนให้ทราบว่า ทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับข้อมูลประกาศ ข้อมูลหรือภาพ เนื้อหาและสื่อมีเดียต่างๆที่ได้รับจากสมาชิกหรือกิจกรรมการซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่มิได้มาจากทีมงานโดยตรง ทางเว็บไซต์ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและให้บริการและให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจทั่วไป สมาชิกผู้ที่ลงประกาศยอมรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ลงประกาศและกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว
 3. ข้อมูลประกาศ ข้อมูลหรือภาพ เนื้อหาและสื่อมีเดียต่างๆที่ได้รับจากสมาชิก ทางเว็บไซต์ขอขอบคุณและสมาชิกยอมรับและอนุญาติให้นำข้อมูลดังกล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเว็บไซต์ ให้ผู้ใช้บริการทุกท่านได้รับประโยชน์มากที่สุด หากทางสมาชิกไม่ต้องการให้ทางเว็บไซต์ใช้ข้อมูลดังกล่าวสามารถแจ้งเพื่อทำการลบข้อมูลดังกล่าวออกได้
 4. ฺBis4sell.com ขอแจ้งกฎกติกาและมารยาทในการลงประกาศดังต่อไปนี้
  4.1 ห้ามใช้คำหยาบคาย ก้าวร้าว
  4.2 ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์
  4.3 ห้ามลงข้อมูล เพื่อโทร อีเมล์ สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ เพื่อเป็นการกลั่นแกล้งผู้อื่น
  4.4 ห้ามลงข้อมูลหรือประกาศเดิมซ้ำๆ
  4.5 ทางทีมงานสามารถตรวจสอบและแก้ไขหรือลบประกาศโดยปราศจากการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า