Bis4sell.com เรามีความเชียวชาญในการใช้สื่อ Social Media บน Platform ชื่อดังต่างๆ เช่น Facebook, Google, Youtube ในการทำการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และซื้อขายธุรกิจเซ้งร้านกิจการต่างๆ

เรามีระบบ Ecosystem ในการโปรโมทการขายอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกลุ่มเป้าหมายให้ผลลัพธ์แม่นยำและรวดเร็ว และเรารับฟังเสียงของลูกค้าและความต้องการเพื่อที่จะทำการตลาดให้ลูกค้ามีความพึงพอใจมากที่สุด มอบหมายให้เป็นหน้าที่ของเราในการประชาสัมพันธ์ทรัพย์สินของคุณ

Facebook

IG

Youtube

Tweeter

Tiktok

Google