Posted 4 months ago by Laddawan

เซ้งคลีนิกความงาม ขนาดพื้นที่ 128 ตร.ม. (ชั้นล่าง) มีห้องสปา 2 ห้อง ห้องหัตถการ 1...

 ซื้อกิจการ /  บางนา

1,840,000 บาท