Posted 4 months ago by mayonnaised

เซ้งกิจการร้านอาหาร / คาเฟ่ พร้อมเครื่องครัวครบชุด โซนร้านอาหารอยู่บริเวณชั้นล่างและชั้นลอย ครัวเปิด มีใบอนุญาตร้านอาหาร และใบอนุญาตจำหน่ายสุราพร้อม สามารถจอดรถได้ที่คอมมูนิตี้มอลฝั่งตรงข้ามได้ ด้านบนอีกสามชั้นมีห้องพักกั้นเป็นสัดส่วน...

 ร้านกาแฟ,ชา,เบเกอรี่ /  กรุงเทพ / 862 views

990,000 บาท