ขายให้เช่า กิจการ ร้านค้า ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS ชิดลม

900,000 บาท

4,000,000 บาท