เซ้งร้าน เช่าร้าน ขายกิจการในนครปฐม

2,150,000 บาท

2,250,000 บาท

2,150,000 บาท

550,000 บาท

250,000 บาท

1,200,000 บาท

600,000 บาท