ขายกิจการขายธุรกิจ เซ้งร้านต่างประเทศ อเมริกา,ยุโรป, ญี่ปุ่น