ขายกิจการเช่าร้าน อุดรธานี

900,000 บาท

20,000,000 บาท

20,000,000 บาท

350,000 บาท

66,500,000 บาท

20,000,000 บาท

95,000,000 บาท

2,200,000 บาท

2,800,000 บาท

38,500,000 บาท

13,000,000 บาท

7,890,000 บาท

2,800,000 บาท

7,800,000 บาท

16,500,000 บาท

9,000,000 บาท

19,650,000 บาท