การทำธุรกิจในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะซื้อมาขายไปหรือเปิดร้านอาหารหรือให้บริการอะไรสักอย่างกับลูกค้า มีปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราอยู่4อย่าง และปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ควบคุมได้ยาก ปัจจัยเหล่านี้มีอะไรบ้างมาทำความรู้จักกันดีกว่าค่ะ

องค์กร O = Organization

หรือธุรกิจของเราจะถูกควบคุมด้วย ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ /บริบทที่ควบคุมไม่ได้ ประกอบด้วย 4 อย่าง คือ
1. Suppliers คือ ผู้ที่จัดหาทรัพยากรและวัตถุดิบให้กับองค์กรเรา มีทั้งดีและไม่ดี เช่น ถ้าเค้าเป็นคู่ค้ากับเราก็เป็น (+)
แต่ถ้าเค้าเป็นฝ่ายคู่แข่งของเราก็เป็น (-) ต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อให้เกิดผลดีกับเรา เช่น Head Hunter, Bank
2. Competitors คือ คู่แข่ง (ที่คอยทำอะไรเหมือนๆกับเรา)
3. Public คือสาธารณะ (ที่เราไม่รู้ว่าเป็นใคร) ซึ่งจะหมายถึง “ลูกค้าเรา”
4. Marketing Intermediaries คือ คนกลางทางการตลาดที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดจำหน่าย /เคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ

สิ่งสำคัญในการทำการตลาดก็คือ เราต้องเปลี่ยน”คู่แข่ง”ให้กลายเป็น”คู่ค้า” และ เปลี่ยน”สาธารณะ”ให้กลายเป็น”สาวก”
ซึ่งต้องอาศัยปัจจัย ดังต่อไปนี้
1. ใช้ PR (Public Relation) เป็นสื่อช่วยเหนี่ยวนำประชาสัมพันธ์ธุรกิจของให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
2. มีการ Share resource เป็นการอาศัยองค์กรอื่นเพื่อลดการลงทุน เช่น การขายตั๋วเครื่องบิน
3. SRP= Supplier Relationship Management คือการเป็นพันธมิตรกับแหล่งวัตถุดิบขององค์กร
4. PRM= Partner Relationship Management คือการสร้างสัมพันธภาพที่ดีเยี่ยมกับคู่ค้าของเรา
5. CRM= Customer Relationship Management คือการอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างกันของลูกค้า เช่น เพื่อนบอกเพื่อนให้ใช้
6.SCM=Supply Chain Management คือการจัดหาสินค้าและบริการให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า
Publics หรือสาธารณะ ประกอบไปด้วย Demands(อำนาจทางการซื้อ) , wants(ความต้องการแต่อาจจะไม่ซื้อ) ,
Needs(ความจำเป็นแต่อาจจะไม่มีกำลังที่จะซื้อ) นักการตลาดส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับ Demands และจะเปลี่ยนลูกค้าที่ wantsให้มาเป็น Demands ด้วยกลยุทธ์

 

 

ใส่ความเห็น