หลักการตลาดที่รู้จักกันดีอย่างกว้างขว้างคือ หลัก4P เป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ล้วนแต่ต้องมี 4Pนี้ประกอบด้วยกันทั้งสิ้น มาดูกันดีกว่าว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง

Marketing Management System ประกอบด้วย 4P คือ
Product คือ สินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า (related to Customer) ถ้าเป็นสินค้าเครื่องใช้ก็ควรจะมี ลักษณะ, ดีไซน์, ฟังก์ชั่น เป็นจุดเด่น หรือถ้าหากเป็นสินค้าอาหารก็ควรจะเน้นรสชาติความอร่อย, ความสะอาดให้ลูกค้าได้รับประทาน
Price คือ ความเหมาะสมของราคาที่ลูกค้าพึงพอใจ (related to Costing) ลดต้นทุนเพิ่มกำไร
Promotion คือ การโฆษณาเพื่อเข้าถึงลูกค้า พัฒนาการสื่อสารการตลาดในรูปแบบและวิธีการใหม่ ๆ
เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นเพื่อให้ลูกค้าจดจำ (related to Communication) ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมาย
Place คือ ทำเลการขายสินค้าหรือ ช่องทางการขายสินค้าที่สะดวกสบายต่อการหาซื้อของลูกค้า (related to Convenience) โอกาศที่จะขายสินค้าได้ซึ่งการจะพัฒนากลยุทธ์และแผนธุรกิจเพื่อให้องค์กรเราล้ำหน้ากว่าผู้อื่นเสมอนั้นเราต้องมีการทำ Marketing Research ต้องทำการแบ่งกลุ่มลูกค้า (segmentation) จากรายได้ อายุ ภูมิลำเนา ประเภทของธุรกิจ และอื่นๆ เพื่อที่จะได้รู้ว่า สินค้าของเรานั้นเหมาะกับลูกค้ากลุ่มไหน ส่วนขั้นตอนต่อไปคือการจัดวางตำแหน่ง หรือจุดยืนของสินค้า (position)

การตลาดธุรกิจ

สร้าง Brand (ยี่ห้อ) จุดอ่อน จุดแข็ง ของ Brand สร้างความพึงพอใจ ความภักดีในสินค้าให้กับลูกค้า ออกแบบและบริหารช่องทางการตลาด บริหารการขายปลีก ขายส่ง การขนส่งให้กับลูกค้า บริหารการติดต่อสื่อสารส่วนใหญ่จะเป็นพวก การโฆษณา การจัดโปรโมชั่น การจัด events
และการติดต่อสื่อสารทางด้านบุคคล เช่น การขายตรง การโฆษณาแบบปากต่อปาก วางแผนกลยุทธ์ของสินค้า
การบริการหลังการขาย และเราจะต้องจัดการบริหารการทำงานของเราและบริษัทคู่ค้าของเราให้ดียิ่งขึ้น
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และช่องทางทางการตลาด
จะได้แข่งขันกับคู่แข่งและนำพาสินค้าเข้าไปสู่มือหรือสร้างความคุ้นเคยใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมายได้เป็นผลสำเร็จ

ใส่ความเห็น