สาเหตุที่ทำให้ธุรกิจไปไม่ไหว
หรือธุรกิจล้มเหลวมีเหตุผลหลายประการ แต่ความเป็นจริงแล้วความล้มเหลวส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการรวมกันของปัญหาต่อไปนี้:
1. idea ความคิดทางธุรกิจที่ไม่เวิร์ก บางุรกิจมีคนทำเป็นจำนวนมากแล้วหากเราไปทำซ้ำแบบเค้าโอกาสที่จะขายมีน้อยลง หรือบางครั้งอาจจะขายของที่เอาท์เทรนด์แฟชั่นที่ล้้้้้าสมัยแล้ว ก็หาคนมาซื้อยากเช่นกันเราจึงควรตรวจสอบตลาดที่เราจะทำให้

2. ปัญหาเงินสด Cash Flow ธุรกิจใหม่จำนวนมากเกินไปที่ได้รับเงินทุนไม่เพียงพอ เจ้าของยืม มีเงินมากพอที่จะตั้งธุรกิจ แต่ไม่มีเงินสดเพียงพอที่จะดำเนินการได้ ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจกำไรมักค่อยๆเริ่มจากน้อยก่อน แต่ค่าใช้จ่ายมีจำนวนมาก หากเตรียมเงินทุนไม่เพียงพอแล้วติดลบหลายๆเดือนก็สามารถทำให้ล้มทั้งยืนต่อธุรกิจไปได้ยากเช่นกัน

3. ขาดประสบการณ์ด้านการบริหาร เจ้าของธุรกิจใหม่จำนวนมากไม่มี ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ หลายคนมีทักษะการจัดการในธุรกิจตัวเองไม่เพียงพอ อย่างเช่นเจ้าของรู้วิธีทำหรือทำตลาดผลิตภัณฑ์ แต่ไม่รู้วิธีจัดการการขนส่งหรือการบริหารการทำงานดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถไว้ได้ อาจเป็นเพราะเจ้าของยังขาดทักษะความเป็นผู้นำและไม่มีการวางแผนล่วงหน้า ขาดการfocusมุ่งเน้นในลูกค้า ข้อได้เปรียบที่สำคัญของธุรกิจขนาดเล็กคือความสามารถในการ ให้ความสนใจเป็นพิเศษและบริการกับลูกค้า แต่ธุรกิจขนาดเล็กบางแห่งไม่สามารถยึดสิ่งนี้ไว้ได้ อีกทั้งยังต้องรับมือกับคู่แข่งทางการค้าที่ทำธุรกิจในลักษณะเดียวกัน

5. ไม่สามารถรับมือกับการเติบโต คุณคิดว่ายอดขายที่เพิ่มขึ้นจะเป็นสิ่งที่ดี แต่บางครั้งก็อาจเป็นปัญหาใหญ่ได้เช่นกัน หากธุรกิจเริ่มเติบโตอย่างรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงบทบาทของเจ้าของ จะต้องพยายามมอบหมายงานให้ผู้อื่นหรือกระจายการทำงานให้มากขึ้น เพื่อรองรับการเติมโตของธุรกิจโดยที่เจ้าของควรเน้นไปในงานที่มีความสำคัญกับธุรกิจให้มากขึ้นเช่นงานตัดสินใจ ส่วนงานที่ใช้แรงหรืองานประจำทุกวันควรให้ลูกน้องเป็นคนทำ จะทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ใส่ความเห็น